Vad är A- och B- aktier?

När du investerar i aktier kan du stöta på begreppen A- och B-aktier. Dessa termer är inte alltid självklara för nybörjare på börsen, men de spelar en stor roll i sammansättningen av din portfölj. I den här artikeln kommer vi att förklara vad A- och B-aktier är, historiken bakom dem, skillnaderna mellan dem och hur de kan påverka din investeringsstrategi.

Vad är A- och B-aktier?

A- och B-aktier hänvisar till olika aktieklasser som ett företag kan utfärda. Skillnaden mellan dessa två aktieklasser ligger huvudsakligen i aktiens röstvärde vid företagets stämma. I de flesta fall har A-aktier fler röster per aktie jämfört med B-aktier. Men detta är inte alltid fallet och kan variera från företag till företag.

Historik

Konceptet med A- och B-aktier i Sverige började på 1970-talet, när många familjeägda företag började gå offentliga. Dessa företag ville dock fortfarande behålla en stor del av kontrollen, så de införde två olika aktieklasser – A- och B-aktier. A-aktier gav ägaren mer rösträtt vid bolagsstämman, vilket gjorde det möjligt för dem att behålla kontrollen över företagets riktning även om de sålde en stor del av aktierna till allmänheten.

Skillnad mellan A- och B-aktier

Röstvärde

Som nämnts tidigare är huvudskillnaden mellan A- och B-aktier deras röstvärde vid bolagsstämmor. I Sverige har A-aktier traditionellt tio röster per aktie, medan B-aktier bara har en röst per aktie. Denna uppdelning av rösträtter gör det möjligt för företagets grundare eller majoritetsägare att behålla kontrollen över företaget, även om de säljer en stor del av sina aktier.

Värdet på marknaden

I teorin kan A-aktier, med sin större röstvärde, vara mer värdefulla än B-aktier. I praktiken kan det dock vara annorlunda. På börsen är det vanligtvis B-aktier som handlas mest, vilket kan göra dem mer likvida och ibland mer attraktiva för investerare. Dessutom kan priserna på A- och B-aktier variera på grund av tillgång och efterfrågan.

Varför finns A- och B-aktier?

Konceptet med A- och B-aktier uppstod som en lösning för företag som ville dra nytta av kapitaltillväxten genom en börsnotering, men samtidigt behålla kontrollen över företagets riktning. Genom att ge olika röstvärden till olika aktieklasser kunde företagets ägare säkerställa att de fortfarande hade ett betydande inflytande vid bolagsstämmor. Viktigt också att nämna är att det även finns C- och D-aktier, men dessa är inte lika vanligt förekommande.

Fördelar och nackdelar med A- och B-aktier

För företag

Fördelen med att ha både A- och B-aktier för företag är att det möjliggör tillväxt genom att dra in kapital från allmänheten samtidigt som man behåller kontrollen. Nackdelen är att det kan skapa en ojämlikhet mellan aktieägarna och leda till potentiella konflikter.

För investerare

För investerare kan köp av A-aktier vara fördelaktigt om de vill ha mer inflytande över företagets riktning genom att rösta vid bolagsstämmor. Å andra sidan kan B-aktier vara mer attraktiva för dem som är mer intresserade av företagets finansiella prestanda och potentiell avkastning på investeringen snarare än dess styrning.

Exempel på företag med A- och B-aktier

Flera framstående svenska företag använder systemet med A- och B-aktier, inklusive:

  • Hennes & Mauritz (H&M): H&M:s grundare, Erling Persson, och hans familj behåller kontrollen över företaget genom att äga merparten av A-aktierna.
  • Volvo: Volvo har också både A- och B-aktier. Familjen Wallenberg, en inflytelserik svensk familj, har ett betydande inflytande över företaget genom sin ägandeandel i A-aktier.
  • Ericsson: Ericsson har en liknande struktur, med Wallenbergfamiljen som äger en stor andel av A-aktierna.

Vad ska man tänka på när man investerar i A- och B-aktier?

Som investerare bör du vara medveten om att det finns en skillnad mellan A- och B-aktier och att denna skillnad kan påverka din investering. Beroende på dina investeringsmål och din inställning till risk, kan du föredra att investera i en typ av aktie framför en annan. Till exempel, om du vill ha mer inflytande över företagets riktning, kanske du föredrar A-aktier. Men om du är mer intresserad av företagets finansiella prestanda och potentiella avkastning, kan B-aktier vara mer attraktiva.

Sammanfattning

Att förstå skillnaden mellan A- och B-aktier och varför de finns kan hjälpa dig att göra mer informerade investeringsbeslut. Genom att ta hänsyn till dina investeringsmål och din inställning till risk, kan du bestämma vilken typ av aktie som är mest lämplig för dig.

Vanliga frågor och svar om A och B aktier

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om A och B aktier.

Är A-aktier bättre än B-aktier?

Det beror på dina investeringsmål. Om du vill ha mer inflytande över företagets riktning kan A-aktier vara bättre för dig. Men om du är mer intresserad av företagets finansiella prestanda och potentiella avkastning kan B-aktier vara mer attraktiva.

Varför har vissa företag både A- och B-aktier?

Detta system gör det möjligt för företag att dra in kapital från allmänheten genom en börsnotering, samtidigt som de behåller kontrollen över företaget.

Har alla företag både A- och B-aktier?

Nej, inte alla företag har både A- och B-aktier. Det är vanligare bland familjeägda företag och företag som vill behålla en hög grad av kontroll.

Vilka är några företag som har både A- och B-aktier?

Några exempel på svenska företag som har både A- och B-aktier inkluderar H&M, Volvo och Ericsson.

Hur kan jag veta om en aktie är en A- eller B-aktie?

Informationen bör finnas tillgänglig i företagets börsinformation eller aktieinformation. Du kan också kontrollera med en finansiell rådgivare eller mäklare.

Video om A och B aktier

I den här videon förklarar Marcus Lindblad, SparaCash på YouTube, mer om vad som är skillnaden på A och B aktier.

Lämna en kommentar