fear and greed index

Vad är Fear and Greed Index?

Fear and Greed Index är ett investeringsverktyg designat för att indikera de två dominerande känslorna på marknaden vid en given tidpunkt: rädsla och girighet. De här två känslorna har en kraftfull inverkan på investerares beteende och kan därmed påverka marknadens rörelser på ett betydande sätt. Indexet ger en sifferbaserad skala, från 0 (extrem rädsla) till …

Läs mer

rörelsekapital

Vad är rörelsekapital?

Rörelsekapital är en central del av varje företags ekonomiska hälsa. Men vad är det exakt, och varför är det så viktigt? Vad innebär rörelsekapital? Rörelsekapital, även känt som ”working capital” på engelska, är de resurser som ett företag använder för att hantera sina dagliga verksamheter. Det är skillnaden mellan företagets omsättningstillgångar och dess kortfristiga skulder. …

Läs mer

riktkurs

Vad är riktkurs?

Riktkursen är det pris som analytiker tror att en aktie kommer att uppnå inom en viss tidsram. Det är en viktig indikator för investerare när de fattar beslut om köp och försäljning av aktier. På engelska översätts riktkurs till Price Target. Hur riktkursen bestäms Analytiker bestämmer riktkursen genom att granska företagets ekonomiska rapporter, dess sektors …

Läs mer

börsvärde

Vad är börsvärde?

Inom ekonomi och företagsekonomi används många olika mätetal för att förstå och utvärdera ett företags ekonomiska prestanda. Ett av dessa mätetal är börsvärdet. Men vad är det egentligen? Och hur kan det hjälpa oss att förstå ett företags ekonomiska situation? Börsvärde översätts till Market Value på engelska. I denna artikel kommer vi att utforska dessa …

Läs mer

kundfordringar

Vad är kundfordringar?

Bli med på en resa genom den fascinerande världen av kundfordringar. Liksom en skattjakt kommer denna artikel att vägleda dig genom allt du behöver veta om detta viktiga koncept inom företagsekonomi. Du har säkert hört talas om Accounts Payable, det är nämligen kundfordringar översatt till engelska. Vad är kundfordringar? Definition Kundfordringar är pengar som ett …

Läs mer

direktavkastning

Vad är direktavkastning?

Dyk ner i den fascinerande världen av direktavkastning. Liksom en karta som vägleder dig genom en okänd stad, kommer denna artikel att vägleda dig genom alla viktiga aspekter av direktavkastning. Direktavkastning förkortas ofta till DA. På engelska översätts DA till Dividend Yield. Vad är direktavkastning? Definition Direktavkastning är ett finansiellt mått som används för att …

Läs mer

förvaltningsresultat

Vad är förvaltningsresultat?

Så, du har stött på termen ”förvaltningsresultat” och undrar vad det egentligen innebär. Inget att oroa sig för – vi kommer att bryta ner det för dig, bit för bit, precis som att baka ett bröd. Förvaltningsresultat betraktas vanligtvis som rörelseresultatet hos ett företag inom fastighetssektorn. Vad är förvaltningsresultat? Definition Förvaltningsresultat, även känd som rörelseresultat, …

Läs mer

vinstmarginal

Vad är vinstmarginal?

Det finns inget sötare i affärsvärlden än lukten av framgång, och det är här vinstmarginalen kommer in. Det är som bakverket som visar hur mycket av varje försäljningskrona som blir ren vinst. På engelska översätts vinstmarginal till profit margin. Men vad är vinstmarginal, och hur kan vi använda det i finansiell analys? Låt oss dyka …

Läs mer

ebit

Vad är EBIT?

Rörelseresultat före räntekostnader och skatt, eller EBIT, är ett nyckeltal som många företag använder för att bedöma sin ekonomiska prestanda. EBIT står för Earnings Before Interest and Taxes på engelska. Men vad är det exakt? Tänk på det som företagets hjärtslag. Det ger en snabb överblick över företagets operativa lönsamhet. Vikten av EBIT Jämföra Företag …

Läs mer

räntetäckningsgrad

Vad är räntetäckningsgrad?

Räntetäckningsgrad är ett nyckeltal som används för att bedöma ett företags förmåga att betala sina räntekostnader på lånade medel. Detta nyckeltal hjälper investerare och analytiker att utvärdera företagets finansiella stabilitet och risknivå. Räntetäckningsgrad översätts till Interest Coverage Ratio på engelska och förkortas till ICR. I denna artikel kommer vi att gå igenom räntetäckningsgradens definition, formel, …

Läs mer