fasträntekonto

Vad är ett fasträntekonto?

Ett fasträntekonto är en typ av bankkonto som ger en fast ränta över en förutbestämd period. Detta innebär att du som sparare vet exakt hur mycket du kommer att få i ränta under perioden. Till skillnad från ett vanligt sparkonto, kan du inte ta ut pengar från ett fasträntekonto under löptiden utan att förlora ränta. …

Läs mer

alternativkostnad

Vad betyder alternativkostnad?

Begreppet alternativkostnad är en grundläggande del av ekonomi och kan ge en djupare förståelse för hur vi fattar beslut, både i affärer och i våra personliga liv. Men vad betyder det egentligen, och hur påverkar det våra val? Definition av alternativkostnad Alternativkostnad är värdet av den bästa möjliga alternativa användningen av en resurs om resursen …

Läs mer

cagr

Vad betyder CAGR?

När det kommer till att mäta avkastningen på en investering över en viss tid, är CAGR eller Compound Annual Growth Rate en mycket effektiv metod som används flitigt av investerare runt om i världen. Den erbjuder en mer exakt bild av avkastningen på en investering jämfört med andra metoder, eftersom den tar hänsyn till återinvesterade …

Läs mer

allokering

Vad betyder allokering?

Vad är allokering? Allokering är en finansiell strategi som handlar om hur man fördelar sina investeringar mellan olika tillgångsslag, geografiska områden, industrier eller företag. Syftet med allokering är att minska risk och maximera avkastning genom att inte lägga alla ägg i samma korg. Säg att du har en budget för investering, att besluta hur mycket …

Läs mer

bruttonationalprodukt

Vad är bruttonationalprodukt (BNP)?

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett begrepp som ofta dyker upp i diskussioner om ekonomi. Det är en indikator som används för att mäta ekonomisk prestanda och för att jämföra olika länder. Men vad betyder det egentligen? Och hur används det i praktiken? Definition av Bruttonationalprodukt (BNP) BNP är summan av alla varor och tjänster som produceras …

Läs mer

stagflation

Vad är stagflation?

Stagflation, en fusion av orden ”stagnation” och ”inflation”, är ett ekonomiskt tillstånd som avviker från normen. Stagflation kännetecknas av en samtidig förekomst av hög arbetslöshet, låg ekonomisk tillväxt (stagnation) och hög inflation. I normala omständigheter är inflation kopplad till hög ekonomisk tillväxt medan stagnation eller negativ tillväxt associeras med deflation. Det är just denna paradox …

Läs mer

producentprisindex ppi

Vad är Producentprisindex (PPI)?

Producentprisindex (PPI) är ett mått som ofta diskuteras i ekonomiska kretsar och media, men dess betydelse och inverkan på ekonomin kan vara svår att förstå för många. Den här artikeln kommer att gå igenom allt du behöver veta om PPI. Vad betyder Producentprisindex (PPI)? Producentprisindex (PPI) är ett ekonomiskt mått som används för att följa …

Läs mer

fondrobot

Vad är en fondrobot?

En fondrobot är en digital plattform som automatiskt hanterar och balanserar din investeringsportfölj baserat på dina ekonomiska mål och risktolerans. Detta görs genom sofistikerade algoritmer och ofta med stöd av finansiella rådgivare. Hur fungerar fondrobotar? När du registrerar dig hos en fondrobot, fyller du i en kort enkät som hjälper tjänsten att förstå dina investeringsmål, …

Läs mer

aktieportfölj

Vad är en aktieportfölj?

Att investera i aktier är en beprövad strategi för att bygga förmögenhet över tid. En av nycklarna till framgång är att skapa och hantera en diversifierad aktieportfölj. I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om att bygga din aktieportfölj. Vad innebär en aktieportfölj? En aktieportfölj är en samling aktier …

Läs mer

fire, financial independence retire early

Vad är FIRE?

FIRE (Financial Independence, Retire Early) är en rörelse som har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Målet är att uppnå finansiell oberoende och möjligheten att gå i pension tidigare än vad som traditionellt sett anses vara normalt. Vad innebär finansiellt oberoende? Definiera finansiellt oberoende Finansiellt oberoende innebär att man har tillräckligt med pengar för att …

Läs mer