Vad är en LEI-kod?

LEI-kod, eller Legal Entity Identifier-kod, är en 20-siffrig, alfanumerisk kod baserad på ISO 17442-standard som identifierar juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner. Varje LEI är unik och innehåller information om en enhets ägarstruktur, vilket gör det möjligt för vem som helst att hitta information om det juridiska företaget.

Behovet och betydelsen av LEI-koder

I ljuset av den globala finanskrisen 2008 blev det klart att det fanns ett starkt behov av en universell identifieringsmetod för juridiska enheter. LEI-kodsystemet introducerades som ett sätt att överbrygga denna klyfta. Genom att skapa en global standard för identifiering av juridiska enheter strävar LEI-systemet efter att öka transparensen och minska risken för finansiella marknader över hela världen.

Globala fördelar med LEI-koder

En av de mest framstående fördelarna med LEI-koder är den globala standardiseringen av företagsidentifiering. Detta förbättrar integriteten och transparensen för finansiella transaktioner över hela världen. Det minskar också risken för missförstånd och fel, vilket kan leda till finansiell osäkerhet.

Hur man erhåller en LEI-kod

Att få en LEI-kod kan verka komplicerat vid första anblicken, men processen är faktiskt ganska rakt fram. Det finns dock vissa steg som du måste följa och vissa saker du måste tänka på. Din egen bank kan också hjälpa dig att ansöka om ett LEI-nummer.

Gör en ansökan för ditt företag via LEIService.se.

Vad kostar det att anskaffa ett LEI-nummer?

Det beror helt enkelt på från vilken organisation man ansöker sitt LEI-nummer via. På LEIService.se kostar 1-årsabonnemang 595,00 kronor, 3-årsabonnemang 1485,00 kronor och ett 5-årsabonnemang 1995,00 kronor. Det kan lönas att se över abonnemang som är ikraft under en längre tid på grund av att du sparar in en hel del.

Behöriga utgivande organ

Det första steget är att identifiera ett behörigt utgivande organ. Dessa organ är godkända av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) för att ge ut LEI-koder. Du måste välja ett organ som kan ge ut en LEI-kod för ditt företags hemland.

Processen att ansöka om en LEI-kod

När du har identifierat det lämpliga utgivande organet kan du börja processen att ansöka om en LEI-kod. Detta innebär att fylla i en ansökningsblankett med detaljer om ditt företag, inklusive dess juridiska namn, adress och ägarstruktur. Detta måste vara korrekt, eftersom det kommer att granskas av det utgivande organet.

Allt om att förnya din LEI-kod

Att förnya din LEI-kod är lika viktigt som att få en i första hand. Låt oss dyka ner i varför det är så och hur man gör det.

Vikten av att förnya din LEI-kod

LEI-koden måste förnyas årligen. Om det inte förnyas, blir det ”inaktivt” och kan inte längre användas för att genomföra finansiella transaktioner. För att säkerställa en smidig drift är det viktigt att se till att din LEI-kod är aktiv och uppdaterad.

Steg för att förnya din LEI-kod

För att förnya din LEI-kod, börja med att gå till den utgivande organisationens webbplats där du ursprungligen fick din kod. Följ sedan instruktionerna på webbplatsen för att fylla i den nödvändiga informationen och betala den tillhörande förnyelseavgiften.

Hur LEI-koder gynnar företag

LEI-koder är inte bara bra för global finansiell stabilitet – de erbjuder också fördelar på företagsnivå.

Förbättrar företagets transparens

Genom att använda LEI-koder kan företag demonstrera transparens och tillförlitlighet. Med hjälp av en LEI-kod kan potentiella partners och kunder enkelt hitta och verifiera information om ditt företag.

Främjar global handel

LEI-koder kan även främja global handel genom att göra det enklare för företag att genomföra transaktioner med företag i andra länder. Med LEI-koder kan företag lätt identifiera och verifiera sina handelspartners.

Ökar företagsansvaret

LEI-koder gör det också möjligt för företag att hållas ansvariga för sina handlingar. Genom att tillhandahålla en entydig identifiering kan LEI-koder hjälpa till att spåra och rapportera olämpligt beteende.

Fördelar i praktiken

För att förstå fördelarna med LEI-koder i praktiken, låt oss titta på några fallstudier.

Fallstudie 1

En detaljhandelskedja i Europa upptäckte att genom att använda LEI-koder, kunde de lättare och mer effektivt hantera sina internationella leverantörsrelationer. De kunde verifiera information om sina leverantörer och förbättrade sina riskhanteringsprocesser.

Fallstudie 2

Ett multinationellt teknikföretag använde LEI-koder för att skapa en mer transparent och effektiv finansiell rapporteringsprocess. Med hjälp av LEI-koder kunde företaget enkelt spåra och rapportera finansiella transaktioner på tvärs av olika juridiska enheter.

Sammanfattning

LEI-koder spelar en avgörande roll för att främja transparens och stabilitet inom den globala finansiella marknaden. Genom att tillhandahålla en entydig identifiering av juridiska enheter, kan de bidra till att minska risker, främja ansvar och stödja global handel.

Vill du läsa mer om andra ekonomiska begrepp och termer. Kolla in vår sida Ordlista, där vi samlar alla våra informativa artiklar som berör ekonomi.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om LEI-nummer

Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod är en unik 20-siffrig, alfanumerisk kod som identifierar juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner.

Hur får man en LEI-kod?

Du kan ansöka om en LEI-kod genom ett behörigt utgivande organ godkänt av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Behöver jag förnya min LEI-kod?

Ja, LEI-koder måste förnyas årligen. Om de inte förnyas blir de ”inaktiva” och kan inte längre användas för finansiella transaktioner.

Hur gynnar LEI-koder företag?

LEI-koder främjar företagets transparens, stödjer global handel och ökar företagsansvaret.

Kan jag verifiera en LEI-kod?

Ja, du kan använda GLEIF:s webbplats för att verifiera giltigheten av en LEI-kod.

Video om LEI-koder

I den här videon förklarar Nordea, på YouTube, mer om vad ett LEI-nummer är.

Lämna en kommentar