Vad är en nyemission?

En nyemission är en metod som företag använder för att samla in kapital. Men vad innebär det egentligen? Hur fungerar processen, och vilka fördelar och nackdelar finns det? Låt oss ta en närmare titt.

Vad innebär nyemission av aktier?

En nyemission, eller aktieemission, är när ett företag skapar och säljer nya aktier till investerare. Företaget kan välja att sälja dessa aktier direkt till allmänheten genom en offentlig emission, eller till specifika investerare genom en privat placering.

Typer av nyemission

Det finns två huvudtyper av nyemissioner: riktade och företrädesemissioner. En riktad nyemission innebär att företaget väljer specifika investerare att sälja de nya aktierna till. Å andra sidan, vid en företrädesemission har befintliga aktieägare företräde till att köpa de nya aktierna, ofta till ett rabatterat pris.

Varför genomför företag nyemissioner?

Företag genomför nyemissioner av olika skäl. Det kan vara att de vill finansiera expansion, investera i nya projekt, eller minska skuldsättningen. Nyemissioner kan också genomföras som en del av en företags rekonstruktion.

Processen för nyemission

Processen för en nyemission innefattar flera steg. Först måste företaget besluta om att genomföra en nyemission, ofta genom ett styrelsebeslut. Därefter måste företaget få godkännande från aktieägarna, vanligtvis vid en extra bolagsstämma. Efter godkännandet sker själva emissionen, där de nya aktierna säljs till investerare.

Rättigheter och nyemission

Under en företrädesemission har befintliga aktieägare rätt att köpa de nya aktierna innan de erbjuds till allmänheten. Denna rätt kallas för teckningsrätt. Om aktieägaren väljer att inte använda sin teckningsrätt kan denne sälja rätten på marknaden.

Fördelar och nackdelar med nyemission

En av fördelarna med en nyemission är att det kan ge företaget tillgång till kapital utan att ta upp mer skulder. Det kan dock också leda till utspädning av befintliga aktieägares ägande. Detta kan vara en nackdel om nyemissionen inte leder till ökad tillväxt eller lönsamhet.

Nyemission i verkligheten

Ett exempel på ett företag som år 2020 genomförde en framgångsrik riktad nyemission är det svenska tech-företaget Yubico. Genom sin nyemission lyckades de samla in 300 miljoner kronor, från AMF, vilket kommer att användas för att finansiera deras fortsatta expansion genom att göra internet till en säkrare plats.

Sammanfattning

En nyemission är ett kraftfullt verktyg som företag kan använda för att samla in kapital och finansiera tillväxt. Men som med alla investeringsbeslut är det viktigt för investerare att göra sin egen forskning och förstå riskerna innan de deltar i en nyemission.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om nyemission.

Vad betyder det när ett företag genomför en nyemission?

När ett företag genomför en nyemission skapar det nya aktier för att sälja till investerare. Syftet med detta kan variera, men vanligtvis handlar det om att samla in kapital för att finansiera företagets tillväxt eller minska skuldsättningen.

Vilka rättigheter har jag som aktieägare under en nyemission?

Om företaget genomför en företrädesemission, har du som befintlig aktieägare rätt att köpa de nya aktierna innan de erbjuds till allmänheten. Denna rätt kallas för teckningsrätt. Du kan välja att utnyttja dina teckningsrätter och köpa fler aktier, eller sälja dina teckningsrätter på marknaden.

Vilka risker finns det med att investera i en nyemission?

Risken med att investera i en nyemission beror på företagets framtidsutsikter och hur väl priset på de nya aktierna speglar dessa utsikter. En av de största riskerna är utspädning av befintliga aktieägares ägande. Om nyemissionen inte leder till ökad tillväxt eller lönsamhet, kan det innebära att befintliga aktieägares ägande blir mindre värdefullt.

Vad är skillnaden mellan en riktad nyemission och en företrädesemission?

En riktad nyemission innebär att företaget väljer specifika investerare att sälja de nya aktierna till. En företrädesemission å andra sidan innebär att befintliga aktieägare har företräde till att köpa de nya aktierna.

Varför skulle ett företag välja att göra en nyemission istället för att ta upp ett lån?

Ett företag kan välja att genomföra en nyemission istället för att ta upp ett lån av flera skäl. Att ta upp ett lån innebär att företaget tar på sig ytterligare skulder, medan en nyemission ger tillgång till kapital utan att öka skuldsättningen. En nyemission kan också vara ett sätt för företaget att bredda sin ägarbas och locka nya investerare.

Video om nyemission

I den här videon förklarar Albin Kjellberg, på EFN, hur en nyemission påverkar dig.

Lämna en kommentar