preferensaktie

Vad är en preferensaktie?

Investeringsvärlden kan verka överväldigande för en nybörjare, särskilt med mängden termer och koncept att lära sig. En av dessa termer är ”preferensaktie”. Vad är en preferensaktie? Och vad gör den annorlunda från andra aktietyper? I denna artikel kommer vi att utforska dessa frågor. Vad menas med en preferensaktie? Definition En preferensaktie är en typ av …

Läs mer

stamaktie

Vad är en stamaktie?

Världen av aktier kan verka komplex och överväldigande, särskilt om du är ny på aktiemarknaden. En av de mest grundläggande koncepten att förstå är ”stamaktier”. På engelska översätts stamaktier till ordinary shares. Men vad är en stamaktie, och varför skulle man välja att investera i dem? I denna artikel kommer vi att fördjupa oss i …

Läs mer

cibus nordic aktie

Köpa Cibus Nordic aktie (CIBUS) – Så kan du investera i bolaget [Guide]

I denna artikel kommer vi att utforska Cibus Nordic Real Estates verksamhet, dess affärsmodell, och de faktorer som har bidragit till dess framgångar på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi kommer också att titta närmare på företagets investeringsstrategi och hur det har positionerat sig för att dra nytta av den stabila och icke-cykliska naturen hos livsmedelssektorn. Låt …

Läs mer

z-altman

Vad är Z-Altman?

Att bedöma ett företags kreditvärdighet är en viktig uppgift för långivare, investerare och kreditbedömningsinstitut. En av de mest använda modellerna för att göra denna bedömning är Z-Altman-modellen, som utvecklades av Edward Altman på 1960-talet. Denna modell använder finansiella nyckeltal för att beräkna en Z-Score, som sedan används för att bedöma ett företags sannolikhet att hamna …

Läs mer

epra nav

Vad är EPRA NAV?

EPRA NAV är en etablerad standard som används vid utvärdering av fastighetsbolag, vilket primärt tar hänsyn till företagets eget kapital. Pris / EPRA NAV beräkningen erbjuder en indikation på substanspremien eller substansrabatten för ett fastighetsbolags aktie. Detta nyckeltal anger förhållandet mellan värdet på företagets tillgångar per aktie och aktiens pris. EPRA står för European Public …

Läs mer

styrränta

Vad är styrränta?

Styrränta, även känd som reporänta, är den ränta som Sveriges riksbank ställer in för att styra den ekonomiska utvecklingen i landet. Denna ränta används som en grund för räntor på lån och investeringar, vilket innebär att det kan påverka allt från räntan på ditt bostadslån till avkastningen/räntan på ditt sparkonto. Varför är styrräntan viktig? Styrräntan …

Läs mer

coinbase

Köpa Coinbase aktie (COIN) – Så kan du investera i bolaget [Guide]

Coinbase Global utmärker sig som en global föregångare inom handel, förvaring och transaktioner av kryptovalutor. Den tjänst de erbjuder utnyttjas av ungefär 108 miljoner individer, huvudsakligen baserade i Nordamerika. På denna sida presenterar vi all relevant information om Coinbase Global för att underlätta för dig som är intresserad av att investera och köpa aktier i …

Läs mer

aktiearbitrage

Vad innebär aktiearbitrage?

Kom ihåg: vid varje arbitrage-transaktion genomförs alltid två affärer – en försäljning och sedan ett köp. Det innebär att du betalar courtage två gånger. Om du har Avanza mini, kommer du att betala totalt 0,5% i courtage för din arbitrage-transaktion.

nyse

Vad är NYSE (New York Stock Exchange)?

New York Stock Exchange (NYSE), belägen i hjärtat av Wall Street, är inte bara en börs. Det är en institution som representerar det bästa av amerikansk kapitalism och fri företagsamhet. NYSE är världens största börs, med en kombinerad marknadskapitalisering av dess listade företag som överstiger 30 biljoner dollar. Den är inte bara en plats för …

Läs mer

nasdaq

Vad är NASDAQ?

NASDAQ, eller National Association of Securities Dealers Automated Quotations, är den näst största aktiebörsen i världen, endast överträffad av New York Stock Exchange. NASDAQ är känt för att vara hem för många av världens mest teknologiskt drivna företag, inklusive företag som Apple, Google och Microsoft. 📞 +1 212 401 8700 ✉︎ investor.relations@nasdaq.com 🔗 https://nasdaq.com/ BOLAGSNAMN …

Läs mer