balanslikviditet

Vad är balanslikviditet?

Balanslikviditet är ett viktigt nyckeltal som används för att bedöma företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Det är ett av många likviditetsnyckeltal som investerare och företagsledare använder för att övervaka företagets finansiella hälsa och bedöma dess kreditvärdighet. Balanslikviditet översätts till Current Ratio på engelska. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad …

Läs mer

soliditet

Vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som används för att bedöma ett företags finansiella stabilitet och dess långsiktiga överlevnadspotential. Det är ett viktigt begrepp inom företagsfinansiering och investeringar, eftersom det hjälper investerare och företagsledare att förstå hur väl företaget klarar sig i förhållande till sina skulder och eget kapital. Soliditet översätts till Debt to Equity Ratio eller …

Läs mer

kassalikviditet

Vad är kassalikviditet?

För att förstå ett företags ekonomiska stabilitet är det viktigt att analysera dess finansiella nyckeltal. Ett av dessa nyckeltal är kassalikviditet, som ger en indikation på företagets förmåga att betala sina kortsiktiga skulder. Kassalikviditet på engelska är Quick Ratio. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad kassalikviditet är, hur man beräknar det …

Läs mer

roi avkastning på investering

Vad är ROI (avkastning på investering)?

ROI, eller Avkastning på investering, är ett populärt finansiellt nyckeltal som används för att mäta avkastningen på en investering i förhållande till dess kostnad. Detta nyckeltal hjälper investerare och företagsledare att bedöma lönsamheten i sina investeringar och fatta välgrundade beslut. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad ROI är, hur man beräknar det, …

Läs mer

rooc avkastning på operativt kapital

Vad är ROOC (avkastning på operativt kapital)?

I denna artikel kommer vi att utforska ROOC (Return on Operating Capital), ett viktigt nyckeltal inom finansiell analys, som hjälper investerare och analytiker att bedöma företagets förmåga att generera avkastning på operativt kapital. Vi kommer att diskutera vad ROOC är, hur det beräknas, dess betydelse för investerare och hur det kan användas tillsammans med andra …

Läs mer

roic avkastning på investerat kapital

Vad är ROIC (avkastning på investerat kapital)?

Avkastning på investerat kapital (ROIC) är ett nyckeltal som används för att mäta hur effektivt ett företag genererar avkastning på det kapital det investerar i verksamheten. ROIC står för Return On Invested Capital. Det ger en indikation på hur väl företaget omvandlar sina investeringar till vinster och kan användas för att jämföra företag inom samma …

Läs mer

kapitalomsättningshastighet asset turnover ratio

Vad är kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättningshastighet är ett finansiellt nyckeltal som används för att mäta hur effektivt ett företag använder sitt kapital för att generera försäljning. Detta nyckeltal är viktigt för investerare och företagsledare eftersom det ger insikt i hur väl företaget utnyttjar sina resurser för att skapa intäkter. På engelska heter nyckeltalet Asset Turnover Ratio I denna artikel kommer …

Läs mer

roa avkastning på totalt kapital

Vad är ROA (avkastning på totalt kapital)?

ROA står för Return On Assets och kan översättas till Avkastning på Totalt Kapital eller totala tillgångar. För att bedöma ett företags finansiella prestanda och lönsamhet är det viktigt att använda flera olika nyckeltal. Ett av dessa nyckeltal är avkastning på totalt kapital (ROA), som ger en överblick över hur effektivt företaget använder sina tillgångar …

Läs mer

roe avkastning på eget kapital

Vad är ROE (avkastning på eget kapital)?

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett finansiellt nyckeltal som används för att mäta hur effektivt företagets ledning använder företagets eget kapital för att generera vinst. ROE står för Return On Equity på engelska. ROE hjälper investerare och analytiker att bedöma företagets lönsamhet och kapitaleffektivitet i förhållande till konkurrenter och branschen som helhet. Formel för …

Läs mer

roce (avkastning på sysselsatt kapital)

Vad är ROCE (avkastning på sysselsatt kapital)?

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) är ett nyckeltal som används för att mäta hur effektivt ett företag använder sitt kapital för att generera vinst. ROCE står för Return On Capital Employed på engelska. ROCE visar hur mycket vinst ett företag kan skapa för varje krona som investeras i verksamheten och är därmed ett viktigt verktyg …

Läs mer