pe-tal

Vad är ett P/E-tal?

Vad är P/E-talet? P/E-tal, eller pris-vinst-talet, är ett nyckeltal som används av investerare för att bedöma värderingen av ett aktiebolag. P/E-talet visar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona i vinst som bolaget genererar. Ett högt P/E-tal indikerar att investerare förväntar sig hög framtida tillväxt, medan ett lågt P/E-tal kan tyda på …

Läs mer

aktier

Vad är aktier?

Vad är en aktie? En aktie är en ägarandel i ett bolag som ger innehavaren rätt till en andel av bolagets vinst och tillgångar. Aktier handlas på börsen, vilket innebär att deras värde kan variera över tid beroende på utbud och efterfrågan. Aktieägare kan tjäna pengar genom att sälja sina aktier till ett högre pris …

Läs mer

fonder

Vad är fonder?

Vad är en fond? En fond är en samling av investeringar som förvaltas av en professionell fondförvaltare. Fonden kan innefatta en mängd olika tillgångar, såsom aktier, obligationer, fastigheter och andra värdepapper. Investeringar i fonder görs genom att köpa andelar i fonden, vilket ger investeraren en andel av fondens totala värde. Olika typer av fonder Det …

Läs mer