opex

Vad är OPEX?

Driftskostnader, eller OPEX (Operating Expenses), är de löpande kostnader som ett företag har för att driva sin verksamhet. De inkluderar utgifter såsom löner, hyra, råvaror, försäkringar och marknadsföring. OPEX är en viktig del av företagets ekonomi eftersom det påverkar företagets lönsamhet och kassaflöde. Typer av driftskostnader Driftskostnader kan delas in i flera kategorier, såsom: OPEX …

Läs mer

capex

Vad är CAPEX?

Kapitalutgifter (CAPEX) är en viktig del av företagets finansiella verksamhet, eftersom de representerar de investeringar som görs för att förvärva, uppgradera och underhålla fysiska tillgångar, såsom byggnader, maskiner och utrustning. I den här omfattande guiden kommer vi att förklara vad kapitalutgifter är, varför de är viktiga och hur de påverkar företagets resultat och värdering. Vad …

Läs mer

aktieutdelning

Vad innebär aktieutdelning?

Aktieutdelning är en viktig del av investeringar för många investerare, särskilt de som söker en regelbunden inkomst från sina investeringar. I denna omfattande guide kommer vi att gå igenom grunderna i aktieutdelningar, hur de fungerar, hur man beräknar dem och hur man värderar utdelningsaktier. Vad är aktieutdelning? Aktieutdelning är en del av ett företags vinster …

Läs mer

kassaflödesanalys

Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalys är en grundläggande del av finansiell analys och är av stor betydelse för företag, investerare och kreditgivare. I denna artikel går vi igenom vad kassaflödesanalys är, varför det är viktigt, olika typer av kassaflöden, hur man utför en kassaflödesanalys och hur det kan användas i investeringsbeslut. Vad är kassaflödesanalys? Kassaflödesanalys är en metod för …

Läs mer

deflation

Vad betyder deflation?

Deflation är ett ekonomiskt fenomen som påverkar både investerare och den allmänna ekonomin. I denna artikel kommer vi att förklara vad deflation är, dess orsaker och konsekvenser, samt hur man kan hantera det som investerare. Vad är deflation? Deflation är en minskning av den allmänna prisnivån i en ekonomi, vilket innebär att penningvärdet ökar över …

Läs mer

inflation

Vad betyder inflation?

Inflation är ett fenomen som påverkar alla aspekter av ekonomin, från enskilda hushåll till företag och finansiella marknader. I den här artikeln förklarar vi vad inflation är, dess orsaker och påverkan på ekonomin, samt hur man kan skydda sig mot inflationens negativa effekter. Vad är inflation? Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån på …

Läs mer

fritt kassaflöde

Vad är Fritt Kassaflöde? (FCF – Free Cash Flow)

För att förstå ett företags finansiella hälsa och värdering är det viktigt att känna till olika finansiella begrepp och nyckeltal. Ett sådant nyckeltal är fritt kassaflöde (Free Cash Flow, FCF), som används för att bedöma företagets förmåga att generera kassaflöde som kan användas för att belöna aktieägare och investera i framtida tillväxt. I denna artikel …

Läs mer

wacc

Vad menas med WACC?

För att fatta välgrundade investeringsbeslut och värdera företag är det viktigt att förstå olika finansiella begrepp och nyckeltal. Ett sådant begrepp är WACC (Weighted Average Cost of Capital), som är en viktig faktor vid företagsvärdering och investeringsbeslut. I den här artikeln går vi igenom vad WACC är, varför det är viktigt och hur man beräknar …

Läs mer

enterprise value

Vad är Enterprise Value?

När det gäller att värdera företag finns det flera viktiga begrepp och nyckeltal att förstå. Ett sådant begrepp är företagsvärde (Enterprise Value, EV), som hjälper investerare att göra mer korrekta bedömningar av företagens värderingar. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad företagsvärde är, hur det beräknas och hur det används för att analysera …

Läs mer

ev/sales

Vad är EV/SALES?

För att värdera företag och jämföra deras prestationer inom en bransch är det viktigt att förstå olika finansiella nyckeltal och värderingsmetoder. Ett sådant nyckeltal är EV/Sales, som står för företagsvärde i förhållande till omsättning. I den här artikeln går vi igenom vad EV/Sales är, varför det är viktigt och hur man beräknar det. Vad är …

Läs mer