balansomslutning

Vad är balansomslutning?

Balansomslutning – ett ord som ofta ekar i korridorerna på ekonomiavdelningar och bland investeringsanalytiker. Men vad betyder det egentligen för dig som nybörjare i investeringsvärlden? I denna artikel tar vi en närmare titt på balansomslutning och varför det är en nyckelkomponent i investeringsanalysen. Balansomslutning förklarat Balansomslutning, eller balansräkningens totala värde, är summan av alla tillgångar …

Läs mer

valutaeffekt

Vad menas med valutaeffekt?

Valutaeffekt: ett begrepp som ofta dyker upp i sammanhang som rör internationell handel och investeringar. Men vad betyder det egentligen och varför är det viktigt att ha koll på? I denna artikel dyker vi ned i vad valutaeffekt innebär och hur det kan påverka dina pengar, vare sig du är investerare, företagare eller bara allmänt …

Läs mer

ocykliska bolag

Vad menas med ocykliska bolag?

Låt oss dyka in i den mindre svängiga världen av ocykliska bolag eller kontracykliska bolag. Här kommer vi att utforska dessa företags natur, hur de motstår ekonomiska turbulenser, och varför de är en hörnsten i många investerares portföljer. Vad är ocykliska bolag? Definition och särdrag Ocykliska bolag, ofta kallade defensiva bolag, är de som fortsätter …

Läs mer

cykliska bolag

Vad är cykliska bolag?

Dyk ner i det spännande landskapet av cykliska bolag. I denna artikel utforskar vi dessa unika företags dynamik, hur de påverkas av ekonomiska svängningar och varför de är så centrala i affärsvärlden. Låt oss börja vår resa genom de ekonomiska vågorna tillsammans! Vad menas med cykliska bolag? Definition och betydelse Cykliska bolag är företag vars …

Läs mer

preferensaktie

Vad är en preferensaktie?

Investeringsvärlden kan verka överväldigande för en nybörjare, särskilt med mängden termer och koncept att lära sig. En av dessa termer är ”preferensaktie”. Vad är en preferensaktie? Och vad gör den annorlunda från andra aktietyper? I denna artikel kommer vi att utforska dessa frågor. Vad menas med en preferensaktie? Definition En preferensaktie är en typ av …

Läs mer

stamaktie

Vad är en stamaktie?

Världen av aktier kan verka komplex och överväldigande, särskilt om du är ny på aktiemarknaden. En av de mest grundläggande koncepten att förstå är ”stamaktier”. På engelska översätts stamaktier till ordinary shares. Men vad är en stamaktie, och varför skulle man välja att investera i dem? I denna artikel kommer vi att fördjupa oss i …

Läs mer

cibus nordic aktie

Köpa Cibus Nordic aktie (CIBUS) – Så kan du investera i bolaget [Guide]

I denna artikel kommer vi att utforska Cibus Nordic Real Estates verksamhet, dess affärsmodell, och de faktorer som har bidragit till dess framgångar på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi kommer också att titta närmare på företagets investeringsstrategi och hur det har positionerat sig för att dra nytta av den stabila och icke-cykliska naturen hos livsmedelssektorn. Låt …

Läs mer

z-altman

Vad är Z-Altman?

Att bedöma ett företags kreditvärdighet är en viktig uppgift för långivare, investerare och kreditbedömningsinstitut. En av de mest använda modellerna för att göra denna bedömning är Z-Altman-modellen, som utvecklades av Edward Altman på 1960-talet. Denna modell använder finansiella nyckeltal för att beräkna en Z-Score, som sedan används för att bedöma ett företags sannolikhet att hamna …

Läs mer

epra nav

Vad är EPRA NAV?

EPRA NAV är en etablerad standard som används vid utvärdering av fastighetsbolag, vilket primärt tar hänsyn till företagets eget kapital. Pris / EPRA NAV beräkningen erbjuder en indikation på substanspremien eller substansrabatten för ett fastighetsbolags aktie. Detta nyckeltal anger förhållandet mellan värdet på företagets tillgångar per aktie och aktiens pris. EPRA står för European Public …

Läs mer

styrränta

Vad är styrränta?

Styrränta, även känd som reporänta, är den ränta som Sveriges riksbank ställer in för att styra den ekonomiska utvecklingen i landet. Denna ränta används som en grund för räntor på lån och investeringar, vilket innebär att det kan påverka allt från räntan på ditt bostadslån till avkastningen/räntan på ditt sparkonto. Varför är styrräntan viktig? Styrräntan …

Läs mer