förvaltningsavgift

Vad innebär förvaltningsavgift?

När du investerar i fonder, är det inte bara avkastningen du ska ha koll på, men också avgifterna som tas ut. En av de mest centrala avgifterna är förvaltningsavgiften. Men vad är den och hur påverkar den din avkastning? Vad är förvaltningsavgift? Förvaltningsavgiften är den kostnad som en fond tar ut för att täcka utgifterna …

Läs mer

aktieägare

Vad är en aktieägare?

Att vara aktieägare innebär inte bara möjligheten till ekonomisk vinning, det innebär också en viss grad av inflytande och ansvar över företaget vars aktier man äger. I denna artikel kommer vi att utforska vad det innebär att vara en aktieägare, vilka rättigheter och skyldigheter man har och hur man kan påverka företagets beslut och framtida …

Läs mer

a och b aktier

Vad är A- och B- aktier?

När du investerar i aktier kan du stöta på begreppen A- och B-aktier. Dessa termer är inte alltid självklara för nybörjare på börsen, men de spelar en stor roll i sammansättningen av din portfölj. I den här artikeln kommer vi att förklara vad A- och B-aktier är, historiken bakom dem, skillnaderna mellan dem och hur …

Läs mer

alternativkostnad

Vad betyder alternativkostnad?

Begreppet alternativkostnad är en grundläggande del av ekonomi och kan ge en djupare förståelse för hur vi fattar beslut, både i affärer och i våra personliga liv. Men vad betyder det egentligen, och hur påverkar det våra val? Definition av alternativkostnad Alternativkostnad är värdet av den bästa möjliga alternativa användningen av en resurs om resursen …

Läs mer

cagr

Vad betyder CAGR?

När det kommer till att mäta avkastningen på en investering över en viss tid, är CAGR eller Compound Annual Growth Rate en mycket effektiv metod som används flitigt av investerare runt om i världen. Den erbjuder en mer exakt bild av avkastningen på en investering jämfört med andra metoder, eftersom den tar hänsyn till återinvesterade …

Läs mer

allokering

Vad betyder allokering?

Vad är allokering? Allokering är en finansiell strategi som handlar om hur man fördelar sina investeringar mellan olika tillgångsslag, geografiska områden, industrier eller företag. Syftet med allokering är att minska risk och maximera avkastning genom att inte lägga alla ägg i samma korg. Säg att du har en budget för investering, att besluta hur mycket …

Läs mer

återköp av aktier

Vad är återköp av aktier?

Återköp av aktier är en finansiell strategi som används av företag för att minska antalet aktier som är tillgängliga på marknaden. Genom att köpa tillbaka sina egna aktier kan företag öka värdet på de återstående aktierna, vilket gör varje aktie mer värdefull för aktieägarna. Detta kan ha flera fördelar för både företaget och dess aktieägare, …

Läs mer

utdelningsandel

Vad är utdelningsandel?

Utdelningsandel är ett kritiskt koncept inom finans- och investeringsvärlden. Det ger en inblick i ett företags lönsamhet och dess förmåga att generera avkastning till sina aktieägare. Men vad innebär det egentligen, och varför är det så viktigt för investerare? I den här artikeln kommer vi att dyka djupt in i utdelningsandelen, dess historia, hur den …

Läs mer

bruttonationalprodukt

Vad är bruttonationalprodukt (BNP)?

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett begrepp som ofta dyker upp i diskussioner om ekonomi. Det är en indikator som används för att mäta ekonomisk prestanda och för att jämföra olika länder. Men vad betyder det egentligen? Och hur används det i praktiken? Definition av Bruttonationalprodukt (BNP) BNP är summan av alla varor och tjänster som produceras …

Läs mer

stagflation

Vad är stagflation?

Stagflation, en fusion av orden ”stagnation” och ”inflation”, är ett ekonomiskt tillstånd som avviker från normen. Stagflation kännetecknas av en samtidig förekomst av hög arbetslöshet, låg ekonomisk tillväxt (stagnation) och hög inflation. I normala omständigheter är inflation kopplad till hög ekonomisk tillväxt medan stagnation eller negativ tillväxt associeras med deflation. Det är just denna paradox …

Läs mer