Vad är en stamaktie?

Världen av aktier kan verka komplex och överväldigande, särskilt om du är ny på aktiemarknaden. En av de mest grundläggande koncepten att förstå är ”stamaktier”. På engelska översätts stamaktier till ordinary shares. Men vad är en stamaktie, och varför skulle man välja att investera i dem? I denna artikel kommer vi att fördjupa oss i dessa frågor.

Vad menas med en stamaktie?

Definition

En stamaktie är den vanligaste typen av aktie som ett företag utfärdar. När du köper en stamaktie, köper du en andel av företaget och får rätt att rösta vid bolagsstämmor och få en del av företagets vinster.

Historik

Aktier har använts som en form av företagsfinansiering sedan det tidiga 1600-talet, då det holländska Ostindiska Kompaniet blev det första företaget att utfärda aktier till allmänheten. Sedan dess har aktier blivit en vanlig metod för företag att finansiera tillväxt och expansion.

Varför stamaktier?

Fördelar

Stamaktier erbjuder flera potentiella fördelar för investerare. Som aktieägare har du rätt att rösta på bolagsstämman, vilket ger dig möjlighet att påverka företagets beslut. Dessutom kan stamaktieägare få utdelning, en andel av företagets vinster som betalas ut till aktieägarna. Utdelning kan ge en stadig inkomstkälla, särskilt för långsiktiga investerare.

Nackdelar

Trots dessa fördelar finns det också nackdelar med att äga stamaktier. Som aktieägare tar du en risk, eftersom aktiens värde kan falla. Om företaget har ekonomiska problem kan du förlora hela din investering. Dessutom har stamaktieägare mindre skydd i händelse av att företaget går i konkurs. I en konkurs betalas fordringsägare och preferensaktieägare ut före stamaktieägare.

Stamaktie vs. preferensaktie

För att förstå stamaktier bättre kan det vara användbart att jämföra dem med en annan typ av aktier – preferensaktier.

Jämförelse

Preferensaktier är en annan typ av aktier som företag kan utfärda. De skiljer sig från stamaktier på flera viktiga sätt.

Fördelar med preferensaktier

Preferensaktieägare har företräde framför stamaktieägare när det gäller utdelning och vid en eventuell likvidation av företaget. Det innebär att preferensaktieägare är mer skyddade om företaget går i konkurs.

Nackdelar med preferensaktier

Å andra sidan ger preferensaktier oftast inte samma rösträtt som stamaktier, vilket betyder att preferensaktieägare inte har lika stor möjlighet att påverka företagets beslut.

Läs mer om preferensaktier här.

Hur investerar man i stamaktier?

Steg för att investera

Att investera i stamaktier är relativt enkelt. Det första steget är att öppna ett aktiehandelskonto hos en mäklare. Sedan kan du söka efter företag vars aktier du är intresserad av att köpa. När du har bestämt dig för vilka aktier du vill köpa, lägger du ett köporder genom din mäklare.

1. Nordnet

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 5.0

Nordnet är en digital bank och nätmäklare med huvudkontor i Sverige, och den har blivit en populär plattform för sparande och investeringar i hela Norden. Nordnet erbjuder en rad tjänster, inklusive aktiehandel, sparkonton, pensionsplaner och lån.

Fördelar:

  • Vi använder själva Nordnet!
  • Brett utbud
  • Användarvänligt gränssnitt
  • Bra kundservice
  • Shareville
  • Insättningsgaranti & investeringsskydd

Nackdelar:

  • Högre courtage
  • Begränsade funktioner på mobilapp

Risker

Det är viktigt att komma ihåg att alla investeringar innebär risk. Aktiekurser kan vara volatila och det finns alltid en risk att du kan förlora pengar. Det är därför viktigt att göra noggrann forskning innan du investerar och att ha en diversifierad portfölj.

Exempel på företag med stamaktier

De flesta offentliga företag utfärdar stamaktier. Se listan nedan för några exempel på bolag som erbjuder stamaktier på börsen. Kom ihåg att stamaktier kan förekomma både som A-, B-, C- och till och med D-aktier. Läs mer om A- och B-aktier här.

Hur värderas stamaktier?

Stamaktier värderas på aktiemarknaden. Aktiens pris beror på en rad faktorer, inklusive företagets vinster, dess tillväxtprognoser och den allmänna ekonomiska situationen.

Hur fungerar utdelning på stamaktier?

Utdelning är en del av företagets vinster som betalas ut till aktieägarna. Hur mycket du får i utdelning beror på hur många aktier du äger och hur mycket vinst företaget har gjort.

Sammanfattning

Stamaktier är en grundläggande typ av aktier. De ger ägaren rösträtt i företaget och möjlighet till utdelning. Men de innebär också en risk, eftersom aktiens värde kan falla. Det är viktigt att förstå dessa aspekter innan man investerar i stamaktier.

Vanliga frågor och svar om stamaktie

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om stamaktier.

Vad är en stamaktie?

En stamaktie är en typ av aktie som ger ägaren rösträtt i företaget och möjlighet till utdelning.

Hur investerar jag i stamaktier?

För att investera i stamaktier behöver du öppna ett aktiehandelskonto hos en mäklare.

Vad är skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier?

Stamaktieägare har rösträtt i företaget, medan preferensaktieägare oftast inte har det. Preferensaktieägare har dock företräde framför stamaktieägare när det gäller utdelning och vid en eventuell likvidation av företaget.

Hur värderas stamaktier?

Stamaktier värderas på aktiemarknaden, baserat på en rad faktorer inklusive företagets vinster, dess tillväxtprognoser och den allmänna ekonomiska situationen.

Vad är utdelning?

Utdelning är en del av företagets vinster som betalas ut till aktieägarna.

Video om stamaktie

I den här videon reder Alexander Gustafsson, på Nordnet, ut vad som skiljer stamaktier och preferensaktier åt.

Lämna en kommentar