Vad är blankning?

Blankning, även känd som short selling, är en investeringsstrategi som innebär att man säljer lånade värdepapper i förväntan om att köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris.

Vad innebär blankning?

När en investerare blankar en aktie, lånar de aktien och säljer den direkt på marknaden. Målet är att aktiens pris kommer att falla, så att de kan köpa tillbaka aktien till ett lägre pris och göra en vinst på skillnaden.

Processen för blankning

För att blanka en aktie, måste en investerare först hitta en mäklare som har aktien i dess inventarium. Investorer lånar sedan aktien och säljer den direkt. När aktiens pris faller, köper investeraren tillbaka aktien och returnerar den till mäklaren, behåller skillnaden som vinst.

Exempel på blankning

Om en investerare blankar 100 aktier i ett företag till ett pris av 100 kr per aktie, säljer de aktierna för 10 000 kr. Om aktiens pris sedan faller till 90 kr per aktie, kan investeraren köpa tillbaka aktierna för 9 000 kr, kan investeraren göra en vinst på 1 000 kr.

Kostar det att blanka en aktie?

Ja, det kostar att blanka en aktie. Oftast tar mäklaren ut en avgift för att låna ut aktierna, och denna avgift kan variera beroende på mäklare och vilken aktie det är. Dessutom kan det finnas räntekostnader beroende på hur länge positionen hålls öppen.

Exempel:

Låt oss anta att du tror att aktierna i företaget AB X, som för närvarande handlas till 200 kr per aktie, kommer att minska i värde. Du bestämmer dig för att blanka 100 aktier.

  1. Du kontaktar din mäklare och lånar 100 aktier i AB X. Du säljer sedan dessa aktier på marknaden till det nuvarande priset på 200 kr per aktie. Du får nu in 20 000 kr (100 aktier * 200 kr/aktie).
  2. Mäklaren tar ut en avgift för att låna ut aktierna, låt oss säga att denna avgift är 2%. Det betyder att du kommer att betala 400 kr i avgifter (20 000 kr * 2%).
  3. Låt oss anta att efter en månad faller aktiens pris till 150 kr. Du köper då tillbaka 100 aktier för totalt 15 000 kr och returnerar dessa aktier till din mäklare.
  4. Din totala vinst från transaktionen (ignorerar eventuella andra kostnader såsom ränta) skulle då vara: 20 000 kr (pengar du fick när du sålde aktierna) – 400 kr (avgifter) – 15 000 kr (pengar du spenderade på att köpa tillbaka aktierna) = 4 600 kr.

Observera att detta är ett förenklat exempel, och faktiska kostnader kan variera. Om aktiepriset skulle ha ökat istället för att minska, skulle du ha lidit en förlust. Dessutom är det viktigt att notera att det finns en potentiell obegränsad risk med blankning. Om aktiepriset stiger kraftigt kan förlusterna bli mycket stora.

Fördelar med blankning

Blankning kan vara ett effektivt sätt att tjäna pengar på fallande marknader, och det kan också användas för att skydda portföljer mot potentiella nedgångar.

Risker och nackdelar med blankning

Blankning innebär betydande risker. Om priset på en blankad aktie stiger istället för att falla, kan förlusterna vara obegränsade. Dessutom kräver blankning ofta användning av hävstång, vilket kan öka både potentiella vinster och förluster.

Blankning och marknadseffektivitet

Blankning kan bidra till marknadseffektivitet genom att hjälpa till att rätta till övervärderade aktier. Genom att sälja övervärderade aktier kort, kan blankare bidra till att prissätta information i marknaden.

Blankning vs. lång position

Till skillnad från att ha en lång position i en aktie, där en investerare köper en aktie i förväntan om att priset kommer att stiga, innebär blankning att en investerare säljer en lånad aktie i förväntan om att priset kommer att falla.

Blankning och marknadens reglering

På många marknader är blankning reglerad. Till exempel kan regler kräva att blankare offentliggör sina positioner, och vissa typer av blankning kan vara förbjudna helt.

Kan man kolla upp vilka aktier som är de mest blankade?

Ja, det går att se vilka aktier som är mest blankade. Olika länder har olika regler om när och hur blankningsaktiviteter måste rapporteras, och denna information görs oftast tillgänglig för allmänheten.

I Sverige är det Finansinspektionen som samlar in och publicerar denna information. På deras hemsida kan du hitta en lista över de mest blankade aktierna. Se listan här.

Det är dock viktigt att komma ihåg att bara för att en aktie är mycket blankad betyder det inte nödvändigtvis att dess pris kommer att sjunka. Blankning är en riskfylld strategi och bör hanteras med försiktighet.

Sammanfattning

Blankning, eller short selling, är en investeringsstrategi som kan vara lönsam i fallande marknader, men det innebär också betydande risker. Dessutom är det viktigt att förstå marknadens regleringar kring blankning innan man börjar.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om blankning.

Vad innebär blankning?

Blankning innebär att sälja lånade värdepapper i förväntan om att köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris.

Vad är fördelarna med blankning?

Blankning kan vara ett effektivt sätt att tjäna pengar på fallande marknader, och det kan också användas för att skydda portföljer mot potentiella nedgångar.

Vad är riskerna med blankning?

Om priset på en blankad aktie stiger istället för att falla, kan förlusterna vara obegränsade. Dessutom kräver blankning ofta användning av hävstång, vilket kan öka både potentiella vinster och förluster.

Vad är skillnaden mellan blankning och att ha en lång position?

Till skillnad från att ha en lång position i en aktie, där en investerare köper en aktie i förväntan om att priset kommer att stiga, innebär blankning att en investerare säljer en lånad aktie i förväntan om att priset kommer att falla.

Hur är blankning reglerad?

På många marknader är blankning reglerad. Regler kan kräva att blankare offentliggör sina positioner, och vissa typer av blankning kan vara förbjudna helt.

Video om blankning

I den här videon förklarar EFN Ekonomikanalen, på YouTube, om hur blankning fungerar i teorin och praktiken.

Lämna en kommentar