Vad är en bolagsstämma?

En bolagsstämma är ett viktigt forum för kommunikation och beslutsfattande i ett aktiebolag. På engelska översätts bolagsstämma till general meeting. Låt oss fördjupa oss i vad en bolagsstämma är, dess funktioner, och varför den är så viktig.

Vad menas med bolagsstämma?

En bolagsstämma är en sammankomst där aktieägarna i ett aktiebolag samlas för att diskutera och rösta om viktiga frågor som rör företaget. Det är den högsta beslutande instansen i ett aktiebolag och alla aktieägare har rätt att deltaga och rösta på stämman.

Typer av bolagsstämmor

Det finns två huvudtyper av bolagsstämmor: ordinarie och extra bolagsstämma. Den ordinarie bolagsstämman, ofta kallad årsstämma, måste hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. En extra bolagsstämma kan kallas när som helst under året om styrelsen eller revisorn anser att det finns viktiga frågor som behöver diskuteras och beslutas.

Vad sker på en bolagsstämma?

På en bolagsstämma presenteras företagets årsredovisning och revisionsberättelse, och aktieägarna ges möjlighet att ställa frågor till företagets ledning. Därutöver sker omröstningar om viktiga beslut, till exempel om utdelning, val av styrelse och revisorer, samt om eventuella förändringar i bolagsordningen.

Hur fungerar en bolagsstämma?

En bolagsstämma fungerar som ett forum för ägarna i ett aktiebolag att träffas, diskutera och rösta om viktiga frågor som rör företaget. Så här fungerar en typisk bolagsstämma:

 1. Kallelse: En kallelse till bolagsstämman skickas ut till aktieägarna. Kallelsen inkluderar dagordningen för mötet, det vill säga de punkter som ska diskuteras och röstas om.
 2. Registrering: Vid stämman registrerar sig aktieägarna när de anländer. Antalet aktier och röster varje person har kontrolleras.
 3. Inledning: Mötet inleds oftast av styrelseordföranden eller en annan utsedd person. En ordförande för mötet väljs, och ordföranden leder sedan mötet och ser till att det följer dagordningen.
 4. Presentationer: Ledningen presenterar företagets årsredovisning och revisorerna lägger fram sin revisionsberättelse. Detta ger aktieägarna en överblick över företagets ekonomiska prestationer.
 5. Frågor och diskussioner: Aktieägarna har möjlighet att ställa frågor till ledningen och revisorerna. Det kan också vara en diskussion om olika punkter på dagordningen.
 6. Omröstningar: För varje punkt på dagordningen som kräver ett beslut röstar aktieägarna. Det kan röra sig om att godkänna årsredovisningen, välja styrelse och revisorer, besluta om utdelning och andra viktiga frågor. Omröstningen kan ske öppet eller genom hemlig omröstning, beroende på bolagets stadgar och den specifika frågan som röstas om.
 7. Protokoll: Under hela stämman förs ett protokoll där besluten och eventuella omröstningar noteras. Protokollet blir sedan ett officiellt dokument som visar vad som beslutades på stämman.
 8. Avslutning: När alla punkter på dagordningen har diskuterats och röstats om avslutas mötet.

Det är värt att notera att alla aktieägare har rätt att delta på bolagsstämman, oavsett hur många aktier de äger. Men hur många röster de har beror på antalet och typen av aktier de äger. Vissa företag erbjuder också möjligheten att delta och rösta elektroniskt eller via ombud.

Rösträtt på bolagsstämman

Varje aktieägare har rätt att rösta på bolagsstämman. Antalet röster som varje aktieägare har beror på antalet aktier de äger och aktiernas röstvärde, vilket kan variera beroende på aktieslag. I vissa företag kan en aktie ge en röst, medan i andra kan det finnas aktier med flera röster per aktie.

Vikten av bolagsstämmor

Bolagsstämmor är avgörande för bolagets styrning och kontroll. De ger aktieägarna en chans att utöva sitt ägande genom att rösta om viktiga beslut. Dessutom ger de aktieägarna möjlighet att hålla företagets ledning ansvarig och ställa frågor om företagets verksamhet och prestationer.

Närvaro och deltagande på bolagsstämmor

Aktieägare kan deltaga på bolagsstämman personligen eller genom en ombud. Många företag tillhandahåller även möjligheter för aktieägare att rösta på distans, antingen genom poströstning eller elektronisk röstning.

Tre kuriosa om bolagsstämmor

 1. Den första bolagsstämman: Den allra första bolagsstämman hölls av Dutch East India Company i början av 1600-talet. Det var det första offentliga aktiebolaget och en föregångare till de moderna bolagsstämmor vi ser idag.
 2. Rekordstor bolagsstämma: En av de största bolagsstämmorna på jorden är Berkshire Hathaway’s årliga bolagsstämma, ibland kallad ”Woodstock för kapitalister”. Tusentals aktieägare flockas till Omaha, Nebraska, för att lyssna till ordförande och VD Warren Buffett och vice ordförande Charlie Munger. Eventet är så stort att det ofta inkluderar ett varuhus för bolagets produkter och tjänster samt ett halvmarathon.
 3. Aktivistaktioner: Bolagsstämmor har ofta varit mål för aktivister som vill utöva press på företaget. Under 1960- och 1970-talen använde till exempel aktivister bolagsstämmor som en plattform för att protestera mot företagens roll i Vietnamkriget, apartheid och andra politiska och sociala frågor. I dag ser vi liknande aktiviteter kring frågor som klimatförändringar och social rättvisa.

Sammanfattning

Bolagsstämmor är en central del av ett aktiebolags styrning. De ger aktieägarna möjlighet att påverka företagets riktning och hålla företagets ledning ansvarig. Som aktieägare är det viktigt att utnyttja rätten att delta och rösta på bolagsstämmor.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om bolagsstämmor.

Vad är en bolagsstämma?

En bolagsstämma är en sammankomst där aktieägare i ett aktiebolag röstar om viktiga beslut och får information om företagets verksamhet.

Vad diskuteras på en bolagsstämma?

På en bolagsstämma presenteras företagets årsredovisning och revisionsberättelse. Aktieägare röstar också om viktiga beslut, som utdelning, val av styrelse och revisorer, och förändringar i bolagsordningen.

Vem kan delta på en bolagsstämma?

Alla aktieägare i ett aktiebolag har rätt att delta på bolagsstämman. De kan delta personligen eller genom ett ombud.

Hur röstar man på en bolagsstämma?

Aktieägare röstar personligen på bolagsstämman, antingen fysiskt eller via poströstning eller elektronisk röstning om sådana alternativ erbjuds.

Vad är skillnaden mellan en ordinarie och extra bolagsstämma?

En ordinarie bolagsstämma, ofta kallad årsstämma, hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets slut. En extra bolagsstämma kan kallas när som helst under året om det finns viktiga frågor att diskutera och besluta.

Video om bolagsstämma

I den här videon går Joakim Bornold och Alexander Gustafsson, på Nordnet, igenom mer om vad en bolagsstämma är.

Lämna en kommentar