ev/sales

Vad är EV/SALES?

För att värdera företag och jämföra deras prestationer inom en bransch är det viktigt att förstå olika finansiella nyckeltal och värderingsmetoder. Ett sådant nyckeltal är EV/Sales, som står för företagsvärde i förhållande till omsättning. I den här artikeln går vi igenom vad EV/Sales är, varför det är viktigt och hur man beräknar det. Vad är …

Läs mer

ev/ebitda

Vad är EV/EBITDA?

Vad är EV/EBITDA-talet? EV/EBITDA-talet, eller företagsvärde i förhållande till EBITDA, är ett nyckeltal som används av investerare för att bedöma värderingen av ett företag i förhållande till dess rörelseresultat före ränta, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA). Företagsvärdet (EV) är ett mått på ett företags totala värde, inklusive både skulder och eget kapital, medan EBITDA är …

Läs mer

peg-tal

Vad är ett PEG-tal?

Vad är PEG-talet? PEG-talet (Price/Earnings to Growth) är ett nyckeltal som används för att bedöma förhållandet mellan ett företags aktiekurs, dess vinst per aktie (EPS) och dess förväntade vinsttillväxt. PEG-talet används ofta av investerare för att hitta företag som är undervärderade eller övervärderade i förhållande till deras framtida vinsttillväxt. Talet ger en mer nyanserad bild …

Läs mer

ps-tal

Vad är ett P/S-tal?

Vad är P/S-talet? P/S-talet, eller pris-omsättning-talet, är ett nyckeltal som används av investerare för att bedöma värderingen av ett aktiebolag i förhållande till dess omsättning. PS-talet visar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona i omsättning som bolaget genererar. P/S-talet kan vara särskilt användbart för att analysera bolag som ännu inte genererar …

Läs mer

pb-tal

Vad är ett P/B-tal?

Vad är P/B-talet? P/B-talet, eller pris-bokföringsvärde-talet, är ett nyckeltal som används av investerare för att bedöma värderingen av ett aktiebolag i förhållande till dess bokföringsvärde. Bokföringsvärdet är det värde som företagets tillgångar har i balansräkningen efter att skulder och avskrivningar har dragits av. P/B-talet visar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona …

Läs mer

pe-tal

Vad är ett P/E-tal?

Vad är P/E-talet? P/E-tal, eller pris-vinst-talet, är ett nyckeltal som används av investerare för att bedöma värderingen av ett aktiebolag. P/E-talet visar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona i vinst som bolaget genererar. Ett högt P/E-tal indikerar att investerare förväntar sig hög framtida tillväxt, medan ett lågt P/E-tal kan tyda på …

Läs mer

aktier

Vad är aktier?

Vad är en aktie? En aktie är en ägarandel i ett bolag som ger innehavaren rätt till en andel av bolagets vinst och tillgångar. Aktier handlas på börsen, vilket innebär att deras värde kan variera över tid beroende på utbud och efterfrågan. Aktieägare kan tjäna pengar genom att sälja sina aktier till ett högre pris …

Läs mer